DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG http://hhb.com.vn

Vệ sinh trường học
11.09.2013

 


 

Các trường học từ bậc tiểu học đến trung học:
Trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
Trường đại học
Viện kỹ thuật
Trung tâm giáo dục và đào tạo.
 
Dịch vụ vệ sinh trường học và vệ sinh các cơ sở giáo dục mà H.H.B cung cấp bao gồm:

Giặt thảm, bảo trì thảm
Làm sạch và bảo trì sàn cứng
Làm sạch cửa sổ – bên trong và bên ngoài
Vệ sinh khu vực hành chánh văn phòng
Vệ sinh phòng học
Vệ sinh phòng thí nghiệm
Vệ sinh khu vực phòng tập thể dục
Vệ sinh khu vực nhà vệ sinh, nhà tắmURL của bản tin này::http://hhb.com.vn/modules.php?name=dichvu&op=viewst&sid=349

© DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG contact: hhb@hhb.com.vn